Tillbaka till startsidan

Länkar till:

Konstnärslexikonett Amanda

Svenska Konstnärer

Zenit Kulturtidningen i Väst

www.berthingvarsson.se

Stilleben med stenar från lägren i Europa (olja)Första separatutställningen 1967 i Stockholm - senaste på Galleri Majnabbe 2008 i Göteborg
REPRESENTERAD MED MÅLERI:
Göteborgs konstmuseum och Konstnämnd
Göteborgs stadsmuseum
Västerås konstmuseum
Vetlanda museum
Bohusläns museum, Uddevalla
Gotlands konstmuseum, Visby
Krigsmuseet (Sotamuseo) Helsingfors
Nord. konstcentrum, Sveaborg Helsingfors
Statens konstråd
Skilda kommuner och landsting

Representerad med teaterteckningar i samlingar tillhörande:
Göteborgs stadmuseum
Drottningholms teatermuseum
Göteborgs konstnämnd
Statens konstråd

LITTERATUR:


Recensioner 


Paul Åström m.fl.: Fragment av tid och rum
Antiken i konstnärligt ljus (P.Åströms förlag 1986)

Ögonblick av närvaro
Torsten Bergmarks antologi (Gidlunds förlag 1989)

Möten med tid och människor
Dikter, prosatexter och teckningar från resor (Tre Böckers Förlag 1996)
Utgiven i samband med utställningen på Medelhavsmuseet, Stockholm januari 1996

Arbete pågår - Lennart Didoff ett konstnärskap
(Anderberg, Börjesson, Hessel) 
(Tre Böckers Förlag 1996)

Och det hände sig vid den tiden

(Tankar kring Förintelsen)
Målningar till texter av skilda författare.
Dialogos förlag 1998

Röster ur teaterrummet med teaterteckningar och med texter av teaterns barn
(Tre Böckers Förlag 2001)

Samtal uppåt väggarna
(Egna texter till andras verk.)
(Tre Böckers Förlag 2002)

Sandmask och Himmelskupa - dikter
(Egna dikter med akvarellillustrationer)
(Tre Böckers Förlag 2006)

Albumblad
(Egen text till äldre foton)
(B4 press 2007)

En plats på jorden
(Egna texter, teckningar och foton)
(B4 press 2008)

Ingivelser

(Egna texter och verk)
(B4 press 2009)

Ekon kring Medelhavet
(Antologi med egna bilder)
(B4 press 2010)

"om det nära och det förflutna"

(B4 press 2012)

Ingår i diktsamlingen Poesia sueca contemporánea.
Utgiven av förlaget Baile del Sol, av Hebert Jose Abimorad 2011

Intervju av Anders Thuresson i Zenit nr 1/ 08 "Verkligheten som teater" (med bilder)

Medverkan i SVT:s Bildjournalen maj 1999 /Neta Norrmo)

Skilda illustrationsuppdrag.

ÖVRIGT:
Fil.kand. Studier vid Börge Hovedskous målarskola i Göteborg på 50-och 60 talen.
Regelbunden konstrecensionsverksamhet 1982-1994 i GT och GP samt spridd medverkan med konst- och kulturartiklar i GHT, SvD, Bohusläningen och konsttidskriften Paletten t.o.m. 2004.
Bidrag och stipendier under åren från Bildkonstnärsfonden och Sveriges Författarfond.
Göteborgs Stads Kulturstipendium 1998.

Öppen för samtal kring konst och egna böcker.

Lennart Didoff i arbete.