Tillbaka till startsidan

Länkar till:

Konstnärslexikonett Amanda

Svenska Konstnärer

Zenit Kulturtidningen i Väst

www.berthingvarsson.se

UTBILDNING:
Tekniska skolan, Stockholm
Högre Konstindustriella skolan Stockholm

Separatutställningar under åren 1968-2004

REPRESENTERAD:
Moderna Museet, Stockholm (inköpt 2007)
Drottningholms Teatermuseum
Teckningsmuseet, Laholm
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
Statens konstråd
Nordiskt Konstcentrum, Helsingfors
Skilda kommuner och landsting

LITTERATUR:
Tanum. Kulturminnesvårdsprogram
(Tanums Kulturnämnd 1984)
Fragment av tid och rum
(P.Åströms förlag 1986)
Håkan Wettre: Svärtan och Ljuset
(Tre Böckers Förlag 2001)

Medverkan i SVT:s Bildjournalen maj 1999 /Neta Norrmo)

Intervju av Jan Bergman i Zenits nätupplaga  våren 2004 (med bilder)

PRISTAGARE:
Nordisk teckningstriennal, Skellefteå 1989


Ann-Mari Didoff