Välkommen till Ann-Mari och Lennart Didoffs hemsida

Läs mer om:

Ann-Mari Didoff
- Fakta
- Utvalda verk

Lennart Didoff
- Fakta
- Utvalda verk
- Bildgalleri från
  Svenska Konstnärer

Ann-Mari Didoff:
"
Mina bilder i svart-vitt eller färg (akvarell) ser jag som paradoxala försök till dokumentation. Min önskan är att kunna ge substans och bärighet och i viss mån aktualitet åt de skärvor av nära och fjärran kulturer vi endast finner spåren av. I mina bilder har jag efterhand kunnat märka en allt starkare dragning mot tystnaden. Även det mycket tidiga intresset för sambandet ljus - mörker har accentuerats och avsatt arbeten i djup skymning och natt"

Lennart Didoff:
"I det accelererande livstempot upplever jag,som så många andra,alltmer det fragmentariska i tillvaron. Antikens skärvor likaväl som en sten,en torkad insekt eller ett gulnat tidningsurklipp från något krig är alla bärare av längre eller kortare tidsmoment och betydelsefulla för dem,som upptäcker dem. Mina målningar är försök att formulera upplevelser till, som jag hoppas, åtkomliga meddelanden,så gripbara, att våra ögonblick förlänges en aning."

Kontakt:  E-post: l.didoff@hotmail.com      Molinsgatan 5,  411 33 Göteborg Telefon: 031-166970